Ethiopian
Mega Stopper
EKOLOGICZNA ALTERNATYWA TLENKU CYNKU
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Ethiopian

Suszona i mielona, w 100 procentach naturalna mieszanina kaolinitu i składników gleby, konfekcjonowana w formie proszku. Stosowana jako dodatek paszowy lub w postaci mieszanek paszowych.

Działanie

Reguluje trawienie i poprawia strawność paszy (lepszy wskaźnik FCR)

 • Reguluje trawienie poprzez zagęszczanie treści pokarmowej (poprawia konsystencje kału) oraz wydłużanie czasu trawienia
 • Pochłania mykotoksyny pochodzące z paszy, endotoksyny bakteryjne (E. coli) w przewodzie pokarmowym, przy niewielkim stopniu sorpcji składników odżywczych, minerałów i witamin
 • Redukuje uwalnianie amoniaku w przewodzie pokarmowym
 • Poprawia warunki zoohigieniczne w budynkach inwertarskich (wyniki testów żywieniowych przeprowadzonych w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawyczym w Krakowie) oraz zmniejsza uciążliwość tych obiektów dla środowiska
Podstawowe korzyści stosowania
 • zastępuje tlenek cynku (rozwiązanie problemów poodsadzeniowych)
 • zmniejsza śmiertelność (upadki) zwierząt (wyniki potwierdzone na drobiu, świniach i cielętach)
 • zwiększa wykorzystanie paszy – wolniejsze tempo przepływu treści pokarmowej powoduje zwiększenie strawności składników pokarmowych
 • zwiększa dzienny przyrost masy ciała (drób, świnie)
 • zwiększa twardość (mineralizację) skorupy jaj – poprawia nieśności (kur niosek)
 • wyższa produkcja i klasa jakości mleka – redukcja liczby komórek somatycznych (LKS; krowy mleczne)
 • stabilizacja suchości ściółki (brak konieczności częstej wymiany)
 • likwidacja schorzeń kurzych łapek
 • zapobiega odwodnieniu
 • mniejsza częstotliwość występowania biegunek w stadzie
 • wyższe efekty produkcyjne i ekonomiczne gospodarstwa
Polecamy w przypadku
 • niewłaściwej konsystencji kału
 • biegunki, rozwolnienia
Dawkowanie podstawowe (do paszy)***
Zwierzę Dawka
Kurczęta brojlery, kury nioski - 2,0÷3,0 kg/tonę
Indyki, kaczki, gęsi - 2,0÷3,0 kg/tonę
Owce - 40÷50 g/dzień/szt
Cielęta, jagnięta - 10÷15 g/dzień/szt
Krowy - 100÷150 g/dzień/szt
Prosięta, tuczniki przed odstawieniem - 3,0 kg/tonę
Prosięta, tuczniki po odstawieniu
(do uzyskania ok. 65 kg wagi - przeniesienie)
- 5,0 kg/tonę
Warchlaki, tuczniki okres tuczu - 1,0÷3,0 kg/tonę
Dawkowanie podstawowe (do pasty) - jednorazowo, powtórzyć po 12 godzinach (2 dawki dziennie)
Zwierzę Dawka
Cielęta - 10 ml
Krowy - 50 ml
Jagnięta (zwierzę do 20 kg wagi) - 5 ml
Jagnięta (od 20 kg wagi) - 10 ml
Owce, kozy, źrebięta - 15 ml
Prosięta - 5 ml
Świnie - 10 ml
DEKLARACJA ORGANICZNA
Produkt zgodnie z Aneks VI do Rozporządzenia
Komisji (UE) Nr 889/2008, punkt 1.3 (c) – E 559
może być stosowany w żywieniu zwierząt
w rolnictwie ekologicznym.

* dostępność: 5 kg wiaderko, 20 kg worek, 1000 kg BIG-BAG
** dostępne w formie mieszanki paszowej w tubostrzykawce
*** w zależności od warunków zootechnicznych na farmie