enpl

MEGA STOPPER

listki produkt naturalny dla wszystkich zwierząt hodowlanych
listki zagęszcza treść pokarmową (poprawia konsystencję kału)
listki reguluje trawienie
listki pochłania toksyny, gazy, pleśnie, grzyby
     

MEGA STOPPER – proszek

Opis: Dodatek paszowy E559 – Glinki kaolinitowe
Zastosowanie: dla wszystkich zwierząt hodowlanych do wymieszania z paszą
Zalety stosowania:

  • mechanicznie usuwa toksyny z przewodu pokarmowego (czyści jak szczotka) – porowata struktura produktu oraz rożnica potencjału elektrostatycznego (siły van der Waalsa) gwarantuje skuteczny proces adsorpcji mikotoksyn, które są wydalane w odchodach
  • w sposób ciągły adsorbuje toksyny ze zbóż, które nie przedostają się do krwi
  • zagęszcza treść pokarmową i poprawia strawność paszy
  • pochłania pary, gazy i toksyny z wyjątkiem składników pokarmowych, minerałów i witamin z paszy
  • poprawia warunki zootechniczne
 

 

dol-mega-stopper

 

 

MEGA STOPPER – pasta

Opis: Mieszanka paszowa uzupełniająca
Zastosowanie: dla cieląt, krów, owiec, jagniąt, kóz, źrebiąt do oralnego podania
Zalety stosowania:

  • zagęszcza treść pokarmową (poprawia konsystencję kału)
  • reguluje trawienie
  • gwarantowany efekt stosowania w 24 godziny

megastopper-pasta