enpl

MEGA STOPPER

ORGANICZNA ALTERNATYWA DLA TLENKU CYNKU

listki reguluje trawienie i poprawia strawność paszy (lepszy FCR)
listki zagęszcza treść pokarmową (poprawia konsystencję kału)
listki adsorbuje mykotoksyny i endotoksyny (E. coli) z wyjątkiem składników odżywczych, minerałów i witamin z paszy
listki redukuje uwalnianie amoniaku   

 

Opis: Dodatek paszowy E559 (100% naturalna mieszanina kaolinitu i składników gleby)

Zastosowanie: dla wszystkich zwierząt hodowlanych do wymieszania z paszą

                       (tylko 2,0 do 5,0 kg/tonę paszy)

Zalety stosowania:

  • mniejsza śmiertelność
  • lepszy wskaźnik zużycia paszy
  • wyższy dzienny przyrost wagi
  • mocniejsze skorupki jaj (mniej stłuczek)
  • wyższa produkcja i klasa mleka (redukcja komórek somatycznych)

 

dol-mega-stopper